Interpretacja zakończenia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Balladyna na końcu tragedii ginie – i to od uderzenia pioruna, który zrzuca na nią sam Bóg. Jest to wyraz wiary autora w sprawiedliwość, która winna zawsze zatriumfować. Słowacki zdaje się też wyrażać tu wiarę w słuszność i sprawiedliwość bożych sadów.

Zakończenie to zawiera jednak pewien paradoks – Balladyna po raz pierwszy zachowuje się uczciwie, wydając sprawiedliwy wyrok, siły wyższe zaś wykonują go na niej samej. Widzimy tu swoisty tragizm tej postaci – jeśli Balladyna wyda wyrok sprawiedliwy, to zginie, gdy zaś go nie wyda – nie będzie rządziła uczciwie i będzie złym władcą.
  Dowiedz się więcej
1  ciekawostki
2  Artyzm Balladyny
3  Balladyna jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturzeKomentarze
artykuł / utwór: Interpretacja zakończenia


  • a o epilogu to państwo zapomnieli? to też jest wazny fragment tekstu, istotny dla wymowy dzieła.można powiedzieć , że bierze je jakby w nawias, czy cudzysłów.Uwzględnijcie postać dziejopisa Wawela.pozdrawiam.
    Aguśka ()

Tagi: