1. Informacje og鏊ne.
1.Operatorem Serwisu klp.pl jest - Kulturalna Polska klp.pl, ul. Grunwaldzka 14b/32, 10-123 Olsztyn

2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u篡tkownikach i ich zachowaniu w nast瘼uj帷y spos鏏:
a.Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.Poprzez zapisywanie w urz康zeniach ko鎍owych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
c.Poprzez gromadzenie log闚 serwera www przez operatora hostingowego Netlook Sp. z o.o., funkcjonuj帷ego pod adresem netlook.pl

2. Informacje w formularzach.
1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u篡tkownika.
2.Serwis mo瞠 zapisa ponadto informacje o parametrach po陰czenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.Dane w formularzu nie s udost瘼niane podmiotom trzecim inaczej, ni za zgod u篡tkownika.
4.Dane podane w formularzu mog stanowi zbi鏎 potencjalnych klient闚, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.Dane podane w formularzu s przetwarzane w celu wynikaj帷ym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obs逝gi zg這szenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.Dane podane w formularzach mog by przekazane podmiotom technicznie realizuj帷ym niekt鏎e us逝gi - w szczeg鏊no軼i dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiot闚 b璠帷ych operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sie Komputerowa j.b.r ? NASK), serwis闚 obs逝guj帷ych p豉tno軼i lub te innych podmiot闚, z kt鏎ymi Operator Serwisu w tym zakresie wsp馧pracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1.Serwis korzysta z plik闚 cookies.
2.Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowi dane informatyczne, w szczeg鏊no軼i pliki tekstowe, kt鏎e przechowywane s w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z kt鏎ej pochodz, czas przechowywania ich na urz康zeniu ko鎍owym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczaj帷ym na urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj帷ym do nich dost瘼 jest operator Serwisu.

4.Pliki cookies wykorzystywane s w nast瘼uj帷ych celach:
a.tworzenia statystyk, kt鏎e pomagaj zrozumie, w jaki spos鏏 U篡tkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umo磧iwia ulepszanie ich struktury i zawarto軼i;
b.utrzymanie sesji U篡tkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi瘯i kt鏎ej U篡tkownik nie musi na ka盥ej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i has豉;
c.okre郵ania profilu u篡tkownika w celu wy鈍ietlania mu dopasowanych materia堯w w sieciach reklamowych, w szczeg鏊no軼i sieci Google.
5.W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plik闚 cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?sta貫? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? s plikami tymczasowymi, kt鏎e przechowywane s w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy陰czenia oprogramowania (przegl康arki internetowej). ?Sta貫? pliki cookies przechowywane s w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika przez czas okre郵ony w parametrach plik闚 cookies lub do czasu ich usuni璚ia przez U篡tkownika.
6.Oprogramowanie do przegl康ania stron internetowych (przegl康arka internetowa) zazwyczaj domy郵nie dopuszcza przechowywanie plik闚 cookies w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika. U篡tkownicy Serwisu mog dokona zmiany ustawie w tym zakresie. Przegl康arka internetowa umo磧iwia usuni璚ie plik闚 cookies. Mo磧iwe jest tak瞠 automatyczne blokowanie plik闚 cookies Szczeg馧owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl康arki internetowej.
7.Ograniczenia stosowania plik闚 cookies mog wp造n望 na niekt鏎e funkcjonalno軼i dost瘼ne na stronach internetowych Serwisu.
8.Pliki cookies zamieszczane w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika Serwisu i wykorzystywane mog by r闚nie przez wsp馧pracuj帷ych z operatorem Serwisu reklamodawc闚 oraz partner闚.
9.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno軼i tych firm, aby pozna zasady korzystania z plik闚 cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno軼i Google Analytics
10.Pliki cookie mog by wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg鏊no軼i sie Google, do wy鈍ietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u篡tkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog zachowa informacj o 軼ie盧e nawigacji u篡tkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.W zakresie informacji o preferencjach u篡tkownika gromadzonych przez sie reklamow Google u篡tkownik mo瞠 przegl康a i edytowa informacje wynikaj帷e z plik闚 cookies przy pomocy narz璠zia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1.Informacje o niekt鏎ych zachowaniach u篡tkownik闚 podlegaj logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s wykorzystywane wy陰cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs逝gi 鈍iadczonych us逝g hostingowych.
2.Przegl康ane zasoby identyfikowane s poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog podlega:
a.czas nadej軼ia zapytania,
b.czas wys豉nia odpowiedzi,
c.nazw stacji klienta ? identyfikacja realizowana przez protok馧 HTTP,
d.informacje o b喚dach jakie nast徙i造 przy realizacji transakcji HTTP,
e.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u篡tkownika (referer link) ? w przypadku gdy przej軼ie do Serwisu nast徙i這 przez odno郾ik,
f.informacje o przegl康arce u篡tkownika,
g.Informacje o adresie IP.
3.Dane powy窺ze nie s kojarzone z konkretnymi osobami przegl康aj帷ymi strony.
4.Dane powy窺ze s wykorzystywane jedynie dla cel闚 administrowania serwerem.

5. Udost瘼nienie danych.
1.Dane podlegaj udost瘼nieniu podmiotom zewn皻rznym wy陰cznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.Dane umo磧iwiaj帷e identyfikacj osoby fizycznej s udost瘼niane wy陰czenie za zgod tej osoby.
3.Operator mo瞠 mie obowi您ek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa積ionym organom na podstawie zgodnych z prawem 膨da w zakresie wynikaj帷ym z 膨dania.

6. Zarz康zanie plikami cookies ? jak w praktyce wyra瘸 i cofa zgod?
1.Je郵i u篡tkownik nie chce otrzymywa plik闚 cookies, mo瞠 zmieni ustawienia przegl康arki. Zastrzegamy, 瞠 wy陰czenie obs逝gi plik闚 cookies niezb璠nych dla proces闚 uwierzytelniania, bezpiecze雟twa, utrzymania preferencji u篡tkownika mo瞠 utrudni, a w skrajnych przypadkach mo瞠 uniemo磧iwi korzystanie ze stron www